Organisatie

De NOWB is een sportorganisatie die zich richt op het ontwikkelen, vernieuwen en het in de praktijk brengen van een duurzame worstelsport in Nederland.

In de recreatieve sport kan iedereen meedoen, ongeacht sekse, etniciteit, leeftijd en religie.Sporters kunnen zelf een keuze maken waar, met wie en hoe zij de sport willen beleven en beoefenen. De context waarbinnen de sport plaatsvindt is veelvormig en dynamisch. Individuen en groepen organiseren zich in verenigingen die een duurzaam karakter hebben en hun identiteit ontlenen aan gedeelde waarden en normen. Wij respecteren die gemeenschappen en hun identiteit en willen de groepen sporters graag helpen keuzes te maken voor een gezonde sportbeoefening. Bij het realiseren van deze ambitie gaat de NOWB primair uit van de sporter, met zijn of haar wensen en behoeften op het gebied van sport spel en bewegen. Om sportparticipatie voor iedereen mogelijk te maken streeft de NOWB naar:

Het creƫren van een scala aan organisatievormen met vele sportmogelijkheden;
Het vergroten van betrokkenheid bij de sportvormen;
Het realiseren van een sportaanbod waarbinnen iedereen plezierig kan sporten, spelen en bewegen.