Bestuur, commissies en functionarissen

Sectie olympisch worstelen van KRachtsportNL | KNKF;

zie website van KRAChtsportNL voor meer informatie.

Richard Visschers 

Sectievoorzitter

voorzitter(at)worstelbond.nl

Vacature 

Sectiesecretaris

info(at)worstelbond.nl

Raynor Kossen 

Sectiepenningmeester

penningmeester(at)worstelbond.nl

EdmarAbdoulaev 

Lid sectiebestuur voor Talentontwikkeling

topsport.edmar(at)worstelbond.nl

Vacature

Competitieleider

 

Algemene informatie bij Bureau NOWBbureau(at)worstelbond.nl

 

Functionarissen
Trudy van Efferen Competitieleider/Wedstrijdleider (tot 17 mei 2014)
Jan Loffeld Coördinator Scheidsrechterszaken
Vacature Coördinator Opleiding Jeugd/Stoeitrainer
Saskia Rozendaal Vertrouwenspersoon via telefonisch Meldpunt
Meldpunt 0900-2025590 ( 0,10 ect/min)

 RTC –  Commissie (KrachtsportNL)

Edmar Abdoulaev (Topsport Coördinator), Mariusz Gisewicz (RTC – Trainer), Marchel Verweij (RTC Coördinator), Paul Lengkeek (Contactpersoon RTC)
Voorzitter Wedstrijdbureau
Ria van der Zouw Trudy van Efferen
Theo Quaedvlieg Carin Franken
Ronnie Kastelein

 

Commissie agressiebeheersing
Ron Visser ( voorzitter )
Marcel Kuik
Vacature

 

Functionarissen en commissies van de sectievergadering

 

Stemgerechtigde bondsafgevaardigden in bondsvergadering KrachtsportNL
Nol Kooijmans
Izzy Adoulaev

 

Kascommissie
Jan Loffeld
Ron Visser
Kamran Bakhtiari
Tuchtcommissie